Instructeurs-opleiding

De NKBV regio Midden-Brabant is een van de opleidingscentra van Nederland op het gebied van klimopleidingen. We zijn een actieve regio in het organiseren van  klimcursussen en klimweekenden, maar om deze activiteiten goed te begeleiden zijn instructeurs nodig. .Instructeurs die we zelf binnen de regio opleiden en laten doorgroeien. Omdat onze cursussen en weekenden voornamelijk op het buiten klimmen gericht zijn leiden we geen indoor instructeurs op. 

Als je bij ons kliminstructeur wil worden, investeren wij graag in jouw opleiding en kost het jou dus geen geld. Concreet  betekent dit: de regio betaalt je opleiding en vergoed je onkosten tijdens de klimweekenden en cursusdagen waarbij jij als instructeur (in opleiding) aanwezig bent. Daar staat echter tegenover dat wij van jou verwachten dat je je na je opleiding als instructeur zal inzetten voor de regio.

Sportklimbegeleider

Als sportklimbegeleider mag je zelfstandig eenmalige sportklimactiviteiten begeleiden. Dit zijn activiteiten met een vaststaand programma. Ook kun je de sportkliminstructeur assisteren bij de klimvaardigheidscursussen of bij klimactiviteiten. Bij de regio betekent dit dat je zelfstandig met klimmers op pad kan zolang er een instructeur in de buurt is. Meer informatie over het traject kun je hier vinden op de website van de NKBV.

Sportkliminstructeur

Als sportkliminstructeur ben je gekwalificeerd om sportklimcursussen te geven. Je leidt cursisten op tot zelfstandig klimmer. De sportkliminstructeur verzorgt de sportklimcursussen in verschillende deeldisciplines, bij de regio leiden we mensen op tot sportkliminstructeur multipitch en singlepitch. Meer informatie (vanuit de NKBV) over dit traject kun je hier vinden op de website van de NKBV.

Aanmeldprocedure

Je kan je via het inschrijf formulier inschrijven voor de opleiding tot Sportklimbegeleider (SKB) of Sportkliminstructeur (SKI). Na je inschrijving kijken wij of je voldoet aan de toelatingseisen of je binnen ons programma past. Nadat je toegelaten bent krijg je een leercoach toegewezen. Je leercoach begeleidt je tijdens jouw opleiding en is op de hoogte van de huidige actualiteiten in de opleiding. Je leercoach bepaalt ook wanneer je klaar bent voor je Proeve van Bekwaamheid (PVB) en of je op examen mag aan het einde van het traject. 

Jouw leertraject

De fijne kneepjes van het sportklimbegeleidersvak leer je op je eigen tempo en vooral in de praktijk. Alles is erop gericht om tijdens de leerroute jouw competenties te ontwikkelen. Je leercoach vult dit, samen met jou in tot een op maat afgesteld leerplan. Je leerroute kan dan bijvoorbeeld bestaan uit lessen theorie, theorieopdrachten in combinatie met stages in de praktijk en praktische oefenmomenten. Je wordt begeleid door een leercoach en een of meer praktijkbegeleiders die je helpen bij de praktijkopdrachten en stage. Je bepaalt dus steeds samen met je leercoach je persoonlijke opleidingsplan en creëert leersituaties en leermomenten voor jezelf. Je stages vinden voornamelijk plaats tijdens de klimweekenden van de regio.

Leeromgeving en leermiddelen

De NKBV biedt een leeromgeving en leermiddelen aan op haar academie-site (klik). Hier vind je ontzettend veel materiaal zoals instructeurshandleidingen, cursusboekjes, aanbevolen technieken en leermeningen. Daarnaast heeft de NKBV ook een kenniscentrum waar je van alles kunt vinden over onderwerpen als veiligheid, materiaal, techniek en nog veel meer. Op moment van schrijven is de nieuwe leeromgeving helaas nog niet klaar, ook daar zal alle informatie beschikbaar gemaakt worden en kun je je portfolio en opdrachten in bijhouden.

Proeve van Bekwaamheid (PVB)

De opleiding wordt afgesloten met een aantal proeven van bekwaamheid. Je wordt geëxamineerd op onderdelen als: lesgeven, assisteren bij klimactiviteiten en assisteren bij de klimvaardigheidstoets. Deze examinering vindt plaats op basis van je portfolio, het is dus van belang dat deze er netjes uit ziet en voldoende inhoud heeft. Eventueel kan je bij je leercoach voorbeelden opvragen van andere portfolio's. Vervolgens doe je bij je examen nog een praktijkproeve ‘eigen vaardigheid’ waarbij je laat zien dat je kundig bent in de rots wat normaliter bestaat uit een aantal casussen waarbij je een slachtoffer moet redden. Voor de afronding van de opleding SKI word daarnaast ook je PVB lesgeven in de rotsen geëxamineerd.  

Toelatingseisen

Zoals elke opleiding heeft ook deze toelatingseisen, een deel van deze eisen komt vanuit de NKBV

  • In bezig van een diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent
  • Minimaal 16 jaar oud voor SKB, minimaal 18 jaar voor SKI
  • Minimaal 5b onsight kunnen voorklimmen in rots
  • Lidmaatschap van de NKBV
  • In bezit van een VOG om op verzoek te overleggen*
  • Je bent of wordt actief bij de regio Midden-Brabant
  • Je hebt zin in de opleiding ;)

*Een VOG (verklaring omtrend gedrag) kun je aanvragen tijdens je opleiding bij de regio, meer informatie over de VOG, hoe en waarom kun je hier vinden.

Inschrijven

Heb je de bovenstaande tekst gelezen, voldoe je aan de toelatingseisen en heb je heel veel zin om bij instructeur te worden? Dan kun je je inschrijven via de volgende link. Nadat je inschrijving is ontvangen zullen we deze zo snel mogelijk beoordelen en daarna contact met je opnemen over het vervolgtraject


Indien je vragen hebt over het traject, de aanmelding of iets anders kun je contact opnemen met Wouter Ligtenberg