Organisatie

De regio Midden-Brabant organiseert voor de leden diverse activiteiten en cursussen, en dat vraagt om een goede structuur. Naast een algemeen bestuur, dat advies geeft en samenhang binnen de vereniging creëert, zijn er verschillende commissies. Elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid. En we kunnen de cursussen niet geven zonder onze groep gecertificeerde instructeurs. Allen zetten zich vrijwillig en met passie in.

Algemeen bestuur

Hans Stouthamer René Panen Rob van Buul
Voorzitter Secretaris

Penning-

meester

   
Khyran Herklots Diana Wijnen Marlies Blesgraaf

 

Algemeen Kids PR

 

Commissies

Ten behoeve van het ontwikkelen en de uitvoering van het activiteitenprogramma van de vereniging wordt het bestuur ondersteund door de volgende commissies:

Klimcommissie

 
Mike van Eijnatten Mark Bruers Rob Wandel Tom Muskens
Commissaris / Instructeur Klimweekenden Instructeur Instructeur 

 

Wandelcommissie

Twan van Bakel
wandelcoördinator

 

Kids- en jeugdcommissie

Günther Spapens Rob Wandel Diana Wijnen
Penningmeester Instructeur Communicatie
Suzanne vd Ouweland Martijn Broos
   

 

Overige vrijwilligers

Communicatie en website

Wouter Ligtenberg Diana Wijnen

Webmaster

 

Website back-up
 
Els Braas  

PR