Organisatie

De regio Midden-Brabant organiseert voor de leden diverse activiteiten en cursussen, en dat vraagt om een goede structuur. Naast een algemeen bestuur, dat advies geeft en samenhang binnen de vereniging creëert, zijn er verschillende commissies. Elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid. En we kunnen de cursussen niet geven zonder onze groep gecertificeerde instructeurs. Allen zetten zich vrijwillig en met passie in.

Algemeen bestuur

Ton Gerards Mike Gumbs Rob van Buul
Voorzitter Secretaris

Penning-

meester

 
Vacature Diana Wijnen Wouter Ligtenberg Vacature
Klimmen Kids Communicatie

 

Commissies

Ten behoeve van het ontwikkelen en de uitvoering van het activiteitenprogramma van de vereniging wordt het bestuur ondersteund door de volgende commissies:

Klimcommissie

 
Antoon Frijters Mark Bruers Mike van Eijnatten Wouter Ligtenberg
Commissaris Klimweekenden Instructeur  

 

Wandelcommissie

Twan van Bakel
wandelcoördinator

 

Kids- en jeugdcommissie

Erik Zwarter Rob Wandel Diana Wijnen
Penningmeester Instructeur Communicatie
VACATURE VACATURE
   

 

Overige vrijwilligers

Communicatie en website

Wouter Ligtenberg Diana Wijnen

Webmaster

Nieuwsbrief

Website back-up

 

Vincent Berntsen  
Leermodules