Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat

Voor een vereniging als de NKBV regio Midden-Brabant is het van belang dat iedereen veilig mee kan doen aan alle activiteiten. Niet alleen in technische zin, maar ook in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Ook vind je meer informatie over de 'Verklaring Omtrent Gedrag' die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten werken moeten hebben.

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV Midden-Brabant activiteiten of trainingen organiseert. Download het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de NKBV. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of adviseurs van NOC*NSF. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. De begeleiding is kosteloos.Meer informatie vind je in het document Vertrouwenscontactpersoon.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die de NKBV regio Midden-Brabant inzet om zorg te dragen voor een veilig sportklimaat. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. NKBV regio Midden-Brabant wil dat iedere vrijwilliger of trainer die met jeugd of verstandelijk gehandicapten werkt vanaf 1 januari 2016 een VOG heeft en elke drie jaar vernieuwt. Het aanvragen van een VOG is voor onze vrijwilligers en trainers gratis. Het bestuur van de regio zet online een aanvraagformulier klaar die door de vrijwilliger of trainer wordt gecompleteert en ingediend. Zodra de precieze procedure en achtergrond is beschreven wordt hier een link geplaatst.

ANDERE MAATREGELEN VOOR EEN VEILIG SPORTKLIMAAT

Bij het voor het eerst inzetten van vrijwilligers met jeugd of verstandelijk gehandicapten volgt de NKBV regio Midden-Brabant het Document aanstelling vrijwilligers.